BEATA

+48 501 640 068
beata@latajacazyrafa.pl

MARIUSZ

+48 725 555 500
mariusz@latajacazyrafa.pl

Latająca Żyrafa Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6 lok. 2, 05-077 Warszawa
NIP: 952-204-22-55, REGON: 141367560, KRS: 0000302703
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł wpłacony w całości.